C.E.M.: Creative European Methodology – Erasmus+

Het project Creative European Methodology (CEM) is een Erasmus+ project, i.h.k.v. Key Action 2.
Het CEM-project heeft tot doel een methodologie te ontwikkelen die creativiteit versterkt, en kwaliteit en innovatie bevordert in een lokale omgeving. Dit project ondersteunt kunstenaars, maar ook trainers, ondernemers, opvoeders, leraren, coaches en diegenen die hun creatieve en innovatieve vaardigheden willen vergroten om zich aan te passen aan de toenemende digitale context van ons dagelijks leven. Door de snelle veranderingen die COVID-19 in ons leven heeft gebracht vervangen online alternatieven steeds vaker de ontmoeting of de activiteit die voorheen in levenden lijve plaatsvond. Culturele professionals zullen daarom nog meer en geavanceerder digitale competenties moeten verwerven om ook bij online werken dezelfde kwaliteit van hun werk te behouden.
Het CEM-project biedt een nieuwe creatieve en innovatieve methode voor het werken in situaties als isolatie, quarantaine, en in zijn algemeenheid het moeten werken op afstand; een nieuw onderwijsprogramma gericht op gestructureerde werkplannen en online cursussen over creativiteit en innovatie.

De pandemie COVID-19-crisis heeft ons laten zien dat face-to-face leermethoden niet altijd mogelijk zijn. Daar waar mensen geïsoleerd raken, blijken online alternatieven waardevol. Dit is echter niet zo gemakkelijk voor professionals in de culturele sector. De huidige werkmethoden zijn namelijk gericht op fysiek werken en directe interactie met elkaar. Om toch door te kunnen gaan in geïsoleerde situaties zal het CEM project een methode ontwerpen die artiesten helpt om ook in tijden van isolement door te kunnen werken. Het CEM project heeft daarom tot doel een curriculum te ontwerpen die hen hierbij kan helpen.

Zie voor meer informatie: https://cemproject.eu/

In dit project wordt samengewerkt door verschillende internationale partners die elkaar aanvullen in expertise en know how. De promotor, Stichting Amsterdam European Mobility, is gespecialiseerd in training, onderzoek en consultancy op het gebied van Digitale Competentie, toegepast in verschillende disciplinaire sectoren. Clictic heeft een sterke sociale en educatieve kant, gespecialiseerd in afstandstraining en e-learning. EIA – Atlântica heeft ervaring met het creëren, overdragen en verspreiden van kennis, wetenschap en technologie door middel van studie, onderwijs, onderzoek en experimentele ontwikkeling op verschillende gebieden, zoals bedrijfswetenschappen, gezondheid, informatietechnologie en engineering. Asociación Cultural Integra heeft een enorm netwerk van Europese, regionale en lokale organisaties die werkzaam zijn in de culturele sector, evenals een grote expertise in het beheren van Europese projecten met betrekking tot opleiding, sociale inclusie en mobiliteit. ZID Theater heeft een inclusieve benadering bij het met elkaar verbinden van kunst en maatschappelijke vraagstukken, evenals een eigen werkwijze die actuele maatschappelijke vraagstukken omzet in artistieke processen. Universita degli Studi di Firenze heeft een enorme expertise in de onderwijs- en opleidingssector, met aanzienlijke ervaring in het beheren van projecten variërend van ICT en e-learning, speciaal onderwijs, vrijwilligerswerk, professionele lerarenopleiding.

Project code 2020-1-NL01-KA227-ADU-083

Project title C.E.M.: Creative European Methodology

 

Winkelwagen
Scroll naar boven