FATE 2020 – 2022 toegekend door Creative Europe

FATE staat voor: Future Academy on Tour in Europe.

In juni 2020 kregen we te horen dat onze aanvraag voor het project FATE dat we hadden ingediend bij de EU – in het kader van het programma Creative Europe – is toegekend. ZID Theater is een van de vijf Nederlandse organisaties, die als hoofdaanvrager, een Europese subsidie heeft ontvangen van Creative Europe in het kader van Europese Samenwerkingsprojecten (kleinschalig, max 200.000 bijdrage). We zijn hier enorm trots op, want het slagingspercentage voor deze subsidieregeling was amper 30%. In totaal waren er 314 projecten ingediend. De subsidie is ontvangen voor een periode van 2,5 jaar. Het project start in september 2020.

 

“Nieuwe spelers” en de cultuursector verbinden

FATE – Future Academy on Tour in Europe – heeft tot doel een verbinding tot stand te brengen tussen nieuwe migranten, vluchtelingen en EU-burgers door middel van artistieke opleiding, inclusie en het vergroten van de werkgelegenheid in de kunstensector. Het doel is om interesse te wekken voor de inzetbaarheid van getalenteerde/professionele creatieve migranten en vluchtelingen en om ervoor te zorgen dat deze “nieuwe spelers” ook wel ‘urban talents’ genoemd, gelijke kansen krijgen op de arbeidsmarkt van de cultuursector, in vergelijking met Europese kunstenaars en creatieve professionals. ZID richt zich hoofdzakelijk op Nederland en neemt een voortrekkersrol op dit gebied.

 

Doelen van het project

Ontwikkelen, testen en vastleggen van een trainingsmethode voor “nieuwe spelers” – d.w.z. professionele uitvoerende artiesten en producenten met een migranten- en/of vluchtelingenachtergrond die een professionele carrière in de kunst in Europa nastreven.
Creatieve professionals met een migranten- en vluchtelingenachtergrond hebben weinig kansen om werk te vinden in hun professionele werkveld in de nieuwe landen. De partners zijn van mening dat het ‘lot’ van de doelgroep is om in Europa te blijven en dat ze moeten worden gefaciliteerd om volledig en duurzaam deel te nemen aan de culturele leven van hun stad, regio, land en continent.

 

Internationale partners uit Spanje, Italië, Duitsland en Servië

In dit project werkt ZID samen met de internationale partners: TNT/Atalaya Teatro (Spanje), Universiteit van Torino (Italië), Studio 7 (Duitsland ) en DAH Theater (Servië). Met al deze partners heeft ZID in het verleden al samen gewerkt. Het project beoogt een verbinding te leggen tussen de nieuwkomers, migranten en vluchtelingen, de kunst en cultuursector, de professionele kunstopleidingen en organisaties en instellingen. Het project zal zowel in de vier partnerlanden als op Europees niveau opereren.

 

Waarom

Met FATE willen we ervoor zorgen dat creatieve jongeren met een vluchtelingen- of migrantenachtergrond gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de professionele kunst- en cultuursector, zowel op het podium, als achter de schermen en binnen de organisaties. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelname aan de professionele kunst- en cultuursector van deze jongeren in Europa vooralsnog zeer beperkt is.
Omdat de EU de noodzaak van deze problematiek herkent, kunnen we met dit project starten. We hopen dat alle partners in eigen land de nodige steun van de overheden en partners zullen vinden. Met dit project onderschrijven we onze missie om kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk te maken, zowel op lokaal als op internationaal niveau. We houden jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen rondom FATE.

Hier kunt u meer hierover vinden.

 

Winkelwagen
Scroll naar boven