FATE – informatie voor organisaties

 

FATE – Future Academy on Tour in Europe
een Europees project voor creatieve nieuwkomers en statushouders

Informatie voor culturele organisaties en instellingen in het kunstvakonderwijs

 

FATE staat voor Future Academy on Tour in Europe en is een internationaal project toegekend door EU / Creative Europe.

 

Periode

Het project duurt van oktober 2020 tot december 2022.

 

Doel

Met FATE willen we er voor zorgen dat creatieve jongeren met een vluchtelingen of migranten achtergrond en ambitie om een carrière op te bouwen in de kunstensector, gelijkwaardig deel kunnen nemen aan de professionele kunst en cultuur sector, zowel op het podium, als achter de schermen en binnen culturele organisaties.
Het gaat om verschillende creatieve beroepen in de sectoren theater, dans, muziek, beeldende kunst en ondersteunende vakgebieden zoals productie en techniek.

 

Waarom

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat deelname van deze jongeren aan de professionele kunst en cultuur sector in Europa vooralsnog zeer beperkt is.

Omdat de EU de noodzaak van deze  problematiek herkent, zijn we recentelijk met dit project gestart. In dit project werkt  ZID Theater (Nederland) samen met de internationale partners Atalaya Teatro (Spanje), Universiteit van Torino (Italië), Studio 7 (Duitsland ) en DAH Theater (Servië).

Het project zal zowel in de vier partnerlanden lokaal als op Europees niveau opereren.

 

Lokale partners die betrokken willen worden

We zijn op zoek naar culturele organisaties en instellingen in het kunstvakonderwijs die gemotiveerd zijn om bij het project betrokken te zijn. We streven naar een win / win situatie.
De Nederlandse groep deelnemers bestaat uit 25 jongeren. Ze leren diverse culturele organisaties en kunstopleidingen kennen.
Organisaties die betrokken willen zijn, zullen in de periode van februari tot en met juni 2021 uitgenodigd worden voor een aantal bijeenkomsten, waaronder aanwezigheid bij één of meer trainingsbijeenkomsten van de deelnemers.
Het doel is om zo veel mogelijk deelnemers te matchen met de sector.
Na de training volgen verschillende activiteiten zoals het maken van een productie, bezoeken van internationale festivals, maken van een digitaal Europees platform en  internationale uitwisseling.
Als een organisatie gemotiveerd is, wordt betrokkenheid zeer op prijs gesteld.

 

Interesse om als organisatie betrokken te zijn?

We kunnen ons voorstellen dat u interesse heeft, maar dat u nog meer wilt weten of het project voor uw organisatie van toepassing kan zijn. U kunt dan het beste een email sturen naar info@zidtheater.nl . Hierna nemen we contact met u op.

 

Voor meer informatie.

Neem contact op met Karolina Spaic, info@zidtheater.nl
De Roos van Dekamaweg 1, 1061 HR Amsterdam, 020-4888449, www.zidtheater.nl

Winkelwagen
Scroll naar boven