Het internationale project TONE – Talents of New Europe, ondersteund door Erasmus+

TONE staat voor: Talents of New Europe.

ZID Theater is verheugd dat TONE, een nieuw internationaal project, is goedgekeurd en wordt gefinancierd door Erasmus+.
TONE heeft als doel om een verbinding tot stand te brengen tussen creatieve nieuwkomers (immigranten en vluchtelingen), Europese burgers en culturele en maatschappelijke organisaties. Centraal hierbinnen staat het ontwikkelen van een Europese methodiek, die in verschillende landen en contexten toepasbaar is. Het internationale project vindt plaats van september 2020 tot december 2022. De buitenlandse partners waarmee ZID hierbinnen samenwerkt zijn: Corep (Italië), Integra (Spanje), Odin Teatret/ Nordisk Teatrelaboratorium (Denemarken) en Residui Teatro (Spanje).

“Art seems to have the special power to engage and involve people through a transformational experience” Alessandra Rossi Ghiglione, oprichter en directeur van het Social and Community Theatre Centre | University of Turin (SCT Centre | Unito)

Voor meer informatie: https://www.tone-europe.eu/

Kernthema’s

Interculturele dialoog en sociale integratie van migranten en vluchtelingen, zijn de kernthema’s van dit project. Binnen TONE werken we aan het delen van kennis tussen de internationale partners en creëren van nieuwe mogelijkheden voor nieuwkomers om zich te verbinden met de culturele en maatschappelijke sector. Door samen te werken met makers uit heel Europa, helpen we nieuwkomers zich te ontwikkelen en beter integreren. Onze ervaringen hierbinnen delen we op internationaal niveau, om op basis daarvan een gemeenschappelijke methodiek te definiëren. Het achterliggende idee is, dat de aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden en mensen met een vluchtelingen achtergrond in de kunst- en cultuursector een noodzaak is voor de kunsten zelf, en voor de sociale cohesie van het Europa waarin we leven.

Het project

TONE ontwikkeld een innovatieve methodiek, die breed toepasbaar is zowel in Nederland als internationaal. Deze methodiek bestaat uit drie onderdelen, die de partners in de komende twee jaar zullen creëren: een trainingsmethode, een digitaal platform en de Match Making programmagids. Ook zullen er drie conferenties worden gefaciliteerd, in de drie verschillende landen, om culturele professionals samen te brengen die betrokken en baat hebben bij het project.

Trainingsmethode

De partners bouwen samen aan een trainingsprogramma, dat wordt samengesteld uit hun eigen expertise en bijdragen van de deelnemers. Het trainingsprogramma zal 75 deelnemers verzamelen, verdeeld over de drie verschillende landen (25 per land). Verschillende benaderingen, perspectieven, uitdagingen en ideeën zullen worden onderzocht, en op basis hiervan wordt een handboek samengesteld. Dit handboek beschrijft richtlijnen voor het opzetten van een dergelijke training met migranten en vluchtelingen die een carrière in de kunsten wensen. Deze gids is bedoeld voor opleiders, docenten, betrokkenen bij kunsteducatie en culturele organisaties, en zal beschikbaar worden gesteld aan alle deelnemers en geïnteresseerde organisaties.

Digitaal platform

Ook wordt er een online platform opgezet, als communicatiemiddel gedurende de gehele looptijd van het project. Dit platform stimuleert community building, kennisontwikkeling, interculturele dialoog en internationale samenwerking op het gebied van kunst en nieuwkomers. Het bestaat uit een openbare omgeving, voor geïnteresseerden en belanghebbenden van buitenaf, en een veilige omgeving voor alle deelnemende partijen. Partners en deelnemers maken een eigen profiel, dat ze gebruiken om met elkaar te communiceren en om toegang te krijgen tot materiaal zoals online trainingen, webinars en opdrachten.

De MatchMaking Programmagids

Dit is een gids waarin informatie wordt verzameld over verschillende organisaties en netwerken binnen de nationale creatieve sector, en manieren om de doelgroep met hen in contact te brengen. Deze gids is dus gericht op het stimuleren van matches tussen culturele organisaties die al bestaan en mensen met een migratie achtergrond. Het achterliggende idee is dat het creëren van verbindingen binnen de culturele diversiteit van onze samenlevingen, inclusiviteit ondersteunt en mogelijk maakt. Nationale kunstsectoren krijgen de mogelijkheid om zich aan deze gids te binden, terwijl hij ondertussen ook als een bron van contacten en informatie voor individuen fungeert.

Winkelwagen
Scroll naar boven