De organisatie

Het ZID theater (stichting ZID) is aangemerkt als ANBI

 

Doelstelling

Stichting ZID Theater verbindt kunst, cultuur en samenleving.

 

Bestuur

Voorzitter: Andrada Simo
Secretaris: Mellouki Brieuc-Cadat
Penningmeester: Willem van der Craats.

 

Raad van advies

Yelly Weidenaar
Jaap Hülsmann
Hans Schamlé

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken.
Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

 

Documenten

Statuten van ZID Theater

Jaarverslag 2022

Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen