Missie en visie

ZID Theater – City Arts & Performance Center is een culturele organisatie, gevestigd op de grens van Amsterdam West en Nieuw-West. Wij hebben een eigen multifunctionele zaal van 300 m2 en maken voorstellingen, realiseren bijzondere projecten en organiseren het succesvolle ExploreZ Festival.

Het werk van ZID is diep geworteld in de dynamiek van de grote stad. ZID werkt echter niet alleen stedelijk, maar ook landelijk en internationaal. Wij hebben de afgelopen jaren voor ons werk verschillende onderscheidingen ontvangen, zoals in 2011 het Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds en in 2018 de Gouden Caleidoscoop voor de Provincie Utrecht van het Fonds voor Cultuur Participatie. Karolina Spaić, directeur van ZID Theater, is op 24 april 2020 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Sinds 2016 produceert ZID jaarlijks het internationale, multidisciplinaire ExploreZ Festival in Amsterdam, met eendaagse festivals in andere steden zoals Den Haag, Utrecht, Zwolle.

Voor ZID Theater is kunst een afspiegeling van de maatschappij en van de wereld waarin we leven.

Wie en waarom

Op de Balkan betekent het woord ZID ‘de muur’. ZID Theater staat voor het afbreken van muren. Muren die tussen mensen staan of muren die mensen en zelfs hele groepen rond zichzelf optrekken. Ook breken we de muur af die tussen kunst en stadsbewoners staat. Daarvoor in de plaats werken we aan nieuwe verbindingen: constructieve verbindingen tussen de mensen in de grote en soms zo vervreemdende stad.
ZID Theater is opgericht en wordt geleid door makers Karolina Spaic en Sebo Bakker. Sinds 2015 is theatermaker Daan Bosch toegetreden tot het artistieke kernteam.

Divers, artistiek, betrokken

Kunst voor mensen aan wie de kunst voorbij gaat

Dit zijn de drijfveren van ZID:
– Inclusiviteit. We werken met iedereen en voor iedereen.
– De ‘ZID methode’. Deze werkwijze ‘vertaalt’ maatschappelijke vraagstukken in artistieke projecten voor verschillende doelgroepen.
– Actualiteit. We verbinden kunst aan thema’s van deze tijd. Bijvoorbeeld met projecten over armoede of eenzaamheid.
– Eigentijds theater. Met makers en deelnemers zoeken wij naar de beste vorm om het thema mee vorm te geven. Ook de nieuwe media. Of hedendaagse performance vormen als Spoken word en storytelling.
– Co-creatie. Makers en kunstenaars werken samen met deelnemers, waarbij altijd de talenten, verhalen en ervaringen van de stadsbewoners centraal staan.
– Kunst is voor iedereen. We blijven zoeken naar methodes en locaties om een nieuw, divers publiek, dat normaal gesproken niet vaak naar de podia gaat, te bereiken.

Met succesvolle resultaten, mooie producties en voor een zeer divers publiek. De multidisciplinaire voorstellingen en projecten van ZID brengen de wereld om ons heen op het podium.

Methodiek en Training

Met zijn eigen bijzondere manier van werken verbindt ZID de kunstenaars met urban talents en stadsbewoners. De ZID-methode heeft twee pijlers. De eerste is co-creatie, vergaande samenwerking bij met maken van de productie. De tweede is training, om zo het hele artistieke team en alle deelnemers de nodige tools in handen te geven om gezamenlijk het artistieke proces aan te gaan. De training is diepgeworteld in de traditie van ZID en heeft zijn oorsprong in all round theater, waarbij de mens in al zijn aspecten, zowel fysiek als cultureel, wordt betrokken.
Voor de trainingen vraagt ZID ook regelmatig internationale experts uit het brede internationale netwerk dat ZID heeft.
Een van de succesvolste voorbeelden van de methodiek van ZID is het gezelschapsspel VerhalenVanger. Dit wordt sinds het ontwikkeld is door veel mensen en organisaties gespeeld.

Internationaal

ZID hecht veel belang aan het internationaal werken en het uitwisselen van ervaringen en heeft in vele Europese landen, Zuid-Amerika, de Verenigde Staten en Marokko, getoerd met voorstellingen, workshops gegeven en deelgenomen aan conferenties. We werken via de EU financiering Creative Europe en Erasmus+ aan verschillende projecten.
ZID was de Nederlandse partner in het Europese samenwerkingsproject Caravan NEXT, een grootschalig samenwerkingsverband van 14 partners uit 13 EU landen.
De initiatiefnemers waren Odin Teatret (DK) en Universiteit van Torino (IT) en de theaterpartners Atalya/ TNT (SP), Omma Theater Studio (GR), Brama Teatr (PL) en Studio 7 (DU). Het Caravan Next project is in juni 2019 afgelopen, maar het netwerk tussen de internationale deelnemers en de partners blijft actief en groeit nog steeds. Hierdoor ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden via o.a. het Europese Erasmus+ programma.

Bereik

Jaarlijks zijn er veel en zeer diverse mensen betrokken bij ZID, zowel als deelnemer als bezoeker. In 2015 waren het er 10.000, in 2016 waren het er 15.000 en in 2018 waren het er zelfs 25.000.
Wij geloven dat kunst een maatschappelijke verandering tot stand kan brengen. Daarom gaan we vanaf september starten met een nieuwe organisatie: BASIZ. BASIZ zal zich op artistieke interventies binnen het maatschappelijk domein richten, terwijl ZID de artistieke producties en het festival ExploreZ blijft organiseren.

Winkelwagen
Scroll naar boven